Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O wystawie

Stacja Naukowa PAN w ParyżuWystawa przybliża środowisko naukowe i osiągnięcia polskiej geografii.

Początki geografii w naszym kraju sięgają XV wieku, jednak jako nauka akademicka zaczęła wyodrębniać się od połowy XVIII wieku.

Nowożytna dyscyplina naukowa realizowana jest i rozwijana w kilku płaszczyznach, które razem tworzą przyjazny klimat:

- kształtowanie sposobu myślenia: dydaktyka, nauczanie w ośrodkach akademickich, kształcenie na poziomie podstawowym;

-branżowy język i terminologia fachowa: umożliwia precyzyjną i komunikatywna wymianę poglądów, ich weryfikację i upowszechnianie;

-środowisko wymiany myśli: publikacje, koła naukowe, sympozja i konferencje, towarzystwa naukowe;

-metodologia: wykształcanie jasno określonych metod pozyskiwania i analizowania danych, wyciągania wniosków, stawiania i falsyfikowania hipotez badawczych, weryfikacji wniosków;

- mentorzy, mistrzowie – osoby wokół których kondensuje się nauka, tworzą jej wizję, wytyczne i kierunki rozwoju, gromadzą ludzi tworząc środowisko, organizują warsztat badawczy;

- gromadzenie i przechowywanie wiedzy: biblioteki, materiały drukowane, kartograficzne.

Kuratorzy wystawy:

Prof. dr hab. Antoni Jackowski

dr Małgorzata Taborska

 

Organizatorzy wystawy:

Muzeum UJ

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Stacja Naukowa PAN w Paryżu

 

 

Lokalizajca Stacji w ParyżuStacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu

74, Rue Lauriston, 75116 Paryż

Francja

czas trwania: 1 czerwca 2016 - 31 sierpnia 2016 roku

Wernisaż: Pałac Monako - Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

1 czerwca 2016 roku o godz. 19:00

Wystawa czynna: 1 czerwca 2016 - 20 września 2016

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego