Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

plakat wystawy Globusy Polskie i link przekierowujący do strony wystawy

 

Wystawa w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kuratorzy wystawy :

dr Grażyna Połuszejko, Muzeum Lubelskie w Lublinie

dr Małgorzata Taborska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

część poświęconą konserwacji i renowacji globusów przygotował Wiesław Faber (Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów z Warszawy)

O wystawie

 

Od 5 września 2006 do 28 listopada 2006 roku udostępniona była wystawa prezentująca XIX-wieczne, XX -wieczne i XXI-wieczne globusy Ziemi z nazwami geograficznymi pisanymi w języku polskim. Najstarsze z nich (firmy Abel-Klinger, J. Felkl) powstawały poza granicami naszego kraju. W okresie dwudziestolecia międzywojennego rozpoczęły działalność firmy polskie (duet Nowosielski-Główczewski, „Kados”, „Pestalozzi”). W latach trzydziestych XX w. prof. Eugeniusz Romer utworzył we Lwowie przedsiębiorstwo kartograficzne „Książnica”. Był on równocześnie twórcą polskiej szkoły kartograficznej charakteryzującej się starannością i elegancją wykonania, hipsometryczną metodą przedstawiania rzeźby terenu oraz stałością przyjętych kodów barwnych dla poszczególnych warstw hipsometrycznych. Od 1959 roku produkcja globusów w Polsce zmonopolizowana została przez następcę „Książnicy” – Państwowe (później Polskie) Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (produkcja map) i Fabryka Pomocy Naukowych (produkcja statywów). W latach osiemdziesiątych niewielki procent globusów produkowany był z map PPWK przez Spółdzielnie Produkcyjne. Od końca lat osiemdziesiątych produkcje przejęła firma ZACHEM z Lublina (Tadeusz Głowala) z map sporządzanych przez firmę KARTO-GRAF.

 

        Oprócz tradycyjnych, fizycznych i politycznych, prezentowane były globusy tematyczne, składane lub indukcyjne. Na wystawie prezentowane były firmy produkujące globusy oraz sylwetki kartografów - autorów map. Ponadto można było zapoznać się z technikami produkcji i konserwacji globusów.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa towarzyszące wystawie

okładka książki Janiny Piaseckiej Globusy PolskieJanina E. Piasecka 

Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Dworek Wincentego Pola

Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin 2004

książka do nabycia w Muzeum UJ, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Oddział Dworek Wincentego Pola oraz w Wydawnictwie UMCS

 

 

 

Katalog wystawy - wykaz obiketów i biogramy kartografów

Małgorzata Taborska

katalog wystawy Globusy Polskie. Polish Globes

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2006

do pobrania pdf

Pliki do pobrania
pdf
Katalog - folder

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego