Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HISTORIA PRODUKCJI POLSKOJĘZYCZNYCH GLOBUSÓW

Globus jest pomocą naukową i dydaktyczną używaną od dawna (globus Marcina Behaima z 1492r. jest pierwszym, o którym wiemy wykonanym w czasach nowożytnych). Początkowo nazwy na globusach były pisane po łacinie lub w języku greckim czy arabskim. Pierwsze mapy globusowe z polską nomenklaturą pochodzą z Norymbergii (firma Abel-Klinger, ok. 1840-1850). Później globusy wydawała czeska firma Felkl (w latach 1861-1875) i Felkl i Syn (od 1875) oraz firma Räth (Räthgloben) ok. 1920r.

W okresie międzywojennym globusy produkowano już na terenie wolnej Polski. Po 1918r globus przygotował A. Nowosielski, mapy produkowała firma Główczewski w Warszawie, egzemplarze wydano nakładem Wydawnictwo Pomoc Szkolna H. Wajnera lub Pierwszej Krajowej Fabryki Pomocy Naukowych Urania T.A. (po 1921r. Nasz Sklep-Urania). W okresie międzywojennym pojawiły się globusy, będące prawdopodobnie tłumaczeniem globusów firmy Räth (w tym również globusa plastycznego). Wydawcami były polskie firmy: Katowickie Zakłady Drukarskie i Wydawnicze T.A. oraz Katowicka Dostawa Szkolna Kados (ok. 1930r zmieniła nazwę na Dostawa Szkolna Pestalozzi, Warszawa). Zachował się również globus wydany w Poznaniu przez Wydawnictwo Polskie (ok. 1930r.) i GGGGU-NKTL w Leningradzie (ok. 1937r). W 1934r. lwowska Książnica-Atlas wyedytowała globus fizyczny a rok później polityczny, oba autorstwa Eugeniusza Romera. Cechowała je dokładność, czytelność mapy i wysokie walory estetyczne.

Po II Wojnie Światowej, jeszcze przed monopolizacją rynku przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (PPWK) Oddział we Wrocławiu, pojawił się Globus fizyczny autorstwa Gustawa Wuttke i Andrzeja Lorentskiego (1946) wydany przez Pracownię Pomocy Naukowych „Globus” w Warszawie a drukowany w Poznaniu. W 1951r Eugeniusz Romer opracował największy swój globus (1:30 mln). Od 1959r. do lat 80-tych XXw mapy globusowe wydawane były przez PPWK, wydawane głównie przez Fabrykę Pomocy Naukowych w Warszawie. W latach osiemdziesiątych część map opracowanych w PPWK była drukowana przez inne drukarnie (Włocławek, Marki). Ostatecznie w 1988r. mapy i prawa autorskie odkupiła firma ZACHEM z Rębkowa, produkująca globusy do dziś – obecnie z mapami opracowywanymi przez KARTO-GRAF z Lublina. W 1985r. pojawił się na rynku polskim globus wydany przez Domokos Györge z Budapesztu. W końcu XXw na rynek polski weszła firma Scan-Globe z Danii oraz Nova RICO z Włoch produkująca globusy i telluria utrzymujące się w sprzedaży do dziś. W 2003 roku w Olsztynie został opracowany przez Andrzeja Kowalczyka metrowej średnicy globus edukacyjny, będący wszechstronna pomocą dydaktyczną.

Odrębny problem stanowią globusy składane. Pierwsze znane nam opracowanie pochodzi z 1887r (Jana Jędrzejewicza), natomiast z wydanych globusów znane są: Uproszczony globus (Wojciech Walczak i Władysław Milata, Wydawnictwo „Przełom”, Kraków,1954r.) oraz Tematyczny 12-ścienny globus składany autorstwa Stefani Guby i Franciszka Uhorczaka (Wydawnictwo UMSC w Lublinie,1976).

Małgorzata Taborska

Wydawnictwa towarzyszące wystawie

okładka książki Janiny Piaseckiej Globusy PolskieJanina E. Piasecka 

Polskie globusy Ziemi z XIX i XX wieku

Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Dworek Wincentego Pola

Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin 2004

książka do nabycia w Muzeum UJ, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Oddział Dworek Wincentego Pola oraz w Wydawnictwie UMCS

 

 

Małgorzata Taborska

katalog wystawy Globusy Polskie. Polish Globes

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2006

do pobrania pdf

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

plakat wystawy Globusy Polskie i link przekierowujący do strony wystawy

 

Wystawa w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kuratorzy wystawy :

dr Grażyna Połuszejko, Muzeum Lubelskie w Lublinie

dr Małgorzata Taborska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

część poświęconą konserwacji i renowacji globusów przygotował Wiesław Faber (Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów z Warszawy)

O wystawie

 

Od 5 września 2006 do 28 listopada 2006 roku udostępniona była wystawa prezentująca XIX-wieczne, XX -wieczne i XXI-wieczne globusy Ziemi z nazwami geograficznymi pisanymi w języku polskim. Najstarsze z nich (firmy Abel-Klinger, J. Felkl) powstawały poza granicami naszego kraju. W okresie dwudziestolecia międzywojennego rozpoczęły działalność firmy polskie (duet Nowosielski-Główczewski, „Kados”, „Pestalozzi”). W latach trzydziestych XX w. prof. Eugeniusz Romer utworzył we Lwowie przedsiębiorstwo kartograficzne „Książnica”. Był on równocześnie twórcą polskiej szkoły kartograficznej charakteryzującej się starannością i elegancją wykonania, hipsometryczną metodą przedstawiania rzeźby terenu oraz stałością przyjętych kodów barwnych dla poszczególnych warstw hipsometrycznych. Od 1959 roku produkcja globusów w Polsce zmonopolizowana została przez następcę „Książnicy” – Państwowe (później Polskie) Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (produkcja map) i Fabryka Pomocy Naukowych (produkcja statywów). W latach osiemdziesiątych niewielki procent globusów produkowany był z map PPWK przez Spółdzielnie Produkcyjne. Od końca lat osiemdziesiątych produkcje przejęła firma ZACHEM z Lublina (Tadeusz Głowala) z map sporządzanych przez firmę KARTO-GRAF.

 

        Oprócz tradycyjnych, fizycznych i politycznych, prezentowane były globusy tematyczne, składane lub indukcyjne. Na wystawie prezentowane były firmy produkujące globusy oraz sylwetki kartografów - autorów map. Ponadto można było zapoznać się z technikami produkcji i konserwacji globusów.

 

Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego