Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniedziałkowy Kwadrans Naukowy...

czyli ciekawostki o obiektach na stronie Facebooka Muzeum UJ, przygotowane przez: MT - Małgorzatę Taborską; MB - Marcina Banasia

Globus nieba - Martin Behaim, Norymberga 1492

PoWystawa globusów w sali Kartografiidróże po świecie w czasie pandemii?
Poznawanie nowych krajów, kontynentów – to musi poczekać. Można natomiast robić plany, używając do tego trójwymiarowego modelu Ziemi – globusa.

W Muzeum UJ, wybierając się na wycieczkę po całej ekspozycji, można zobaczyć najstarszy globus Ziemi – a właściwie jego kopię....[MT]

Globus nieba - Johann Gabriel Doppelmayer, Norymberga 1728

Globus niebaJak odszukać na niebie gwiazdozbiory? Najlepiej skorzystać z mapy, a jeszcze lepiej ze specjalnej mapy, jaką jest globus nieba. Trzeba tylko pamiętać, że na globusie wszystko jest odwrócone - widać świat z pozycji Stwórcy ...[MT]

Mapa nieba północnego (klocek drzeworytniczy)

mapa nieba…A ty, o Uranija, życz mi łaski swojej,
Aby ludzie poznali gwiazdy z pieśni mojej,
Której ja dziś wzór biorę z dawnego Arata;

Twój to dar, jeśli ona będzie godna świata…[J. Kochanowski, Fenomena, Kraków 1585]

Mapa przestawiająca gwiazdozbiory nieba północnego jest odbitką XVI-wiecznego klocka drzeworytniczego. Ilustracja pochodzi z utworu Jana Kochnowskiego Fenomena, wydanego przez Jana Januszowskiego, sekretarza królewskiego Zygmunta Augusta, równocześnie drukarza i właściciela Drukarni Łazarzowej. Januszowski wprowadził kilka zmian...[MT]


Sfera armilarna - Josef Jüttner, Praga 1828

sfera armilarnaSfera armilarna jest modelem nieba, składającym się z pierścieni reprezentujących astronomiczny układ współrzędnych, podobnie jak południki i równoleżniki reprezentują współrzędne geograficzne na globusie. ... [MB]

Globusy firmy Jan Felkl i syn

Globusy Felkla"Obiekt miesiąca" - przedstawienie globusów Felkla z kolekcji Muzeum UJ ...[MT]

Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego