Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły o obiektach w języku polskim

 

aparaty Kippa"Aparat Kippa - eleganckie urządzenie laboratoryjne" Małgorzata Taborska OPUSCULA MUSEALIA 2013, 21:115-129

 

 

"Problem przedstawiania wizerunków zwierzęcych w dziełach rzemiosła artystycznego na przykładzie kałamarza ze zbiorów Muzeum UJ" Beata Frontczak i Małgorzata Taborska OPUSCULA MUSEALIA 2012, 20: 45-62

 

Globus Ziemi, Abel Klinger, Norymberga"Terminologia najwcześniejszych polskojęzycznych map globusowych" Małgorzata Taborska [w:]  Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan (red.) Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Kraków 2015: 213-224

 

 

 

Globus miniaturowy Deura

"Miniaturowy globus Johannesa Deura z kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego" Małgorzata Taborska, STUDIA GEOHISTORICA, 2021, 9: 62-80

 

 

 

Globus Jagielloński

"Złoty Globus Jagielloński ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – niezwykły obiekt z fascynującą historią", Małgorzata Taborska, OPUSCULA MUSEALIA, 2020, 27: 39-65

 

 

 

 

Logo firmy Urania oraz Nasz Sklep-Urania"Polskojęzyczne globusy doby nowopolskiej i ich krajowi wydawcy", Małgorzata Taborska, OPUSCULA MUSEALIA, 2021, 28: 91-135.

 

 

Kości Napiera - rodzaj liczydła"Kostki wg J. Napiera : siedemnastowieczny przyrząd kalkulacyjny: rola i znaczenie w rozwoju metod obliczeniowych", Ewa Wyka, Prace Komisji Historii Nauki PAU, 2000, 2: 91-105

 

 

Przyrząd do sklaplania powietrza i wogoru, Grodzicki, Kraków, k. XIX w. "Mechanik Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Antoni Grodzicki i jego skraplarki gazów", Ewa Wyka, KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI, 2021, 1: 109-134

 

 

 

"Fragment makaty Ziemia z globusemGlobusy z zabytkowych tapiserii – stylizacja czy realistyczne przedstawienie", Małgorzata Taborska, OPUSCULA MUSEALIA, 2023, 29:107-157

 

Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego