Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Artykuły o obiektach w języku polskim

 

aparaty Kippa"Aparat Kippa - eleganckie urządzenie laboratoryjne" Małgorzata Taborska OPUSCULA MUSEALIA 2013, 21:115-129

 

 

"Problem przedstawiania wizerunków zwierzęcych w dziełach rzemiosła artystycznego na przykładzie kałamarza ze zbiorów Muzeum UJ" Beata Frontczak i Małgorzata Taborska OPUSCULA MUSEALIA 2012, 20: 45-62

 

Globus Ziemi, Abel Klinger, Norymberga"Terminologia najwcześniejszych polskojęzycznych map globusowych" Małgorzata Taborska [w:]  Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan (red.) Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Kraków 2015: 213-224

 

 

Kontakt: dr Małgorzata Taborska - Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego